Koszyk
0 pln

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827), Kupujący, który zawarł umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny  i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Aptekę, ta nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

Kupujący może odstąpić od umowy, składając Aptece oświadczenie telefonicznie (lub faksem) lub poprzez email, można wykorzystać poniższy wzór. Apteka przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dokładne zasady znajdują się w Regulaminie

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy o świadczenie usługi elektronicznej

 

Drogeria "Flora" Internetowa

ul. Słowackiego 22

97-200 Tomaszów Mazowiecki


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej:

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

__________________________________________________________

Adres e-mail ________________________________________________

Podpis konsumenta (-ów): _____________________________________

Data: _____________________________________________________