Koszyk
0 pln

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności stanowi  część Regulaminu Drogerii Flora i określa zasady przetwarzania danych osobowych. Poprzez akceptację Regulaminu klient zatwierdza Politykę Prywatności.

1. Właściciel/Administrator

       1.1. Właścicielem sklepu internetowego  ul. Słowackiego 24, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, zwanej dalej Drogeria Flora, jest mgr farm. Jacek Cieciura, wpisana jest do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego pod numerem ewidencyjnym 11768, NIP: 773-172-08-30 REGON: 590718849.


       1.2. Administratorem danych  jest Drogeria Flora ul. Słowackiego 24, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 773-172-08-30 REGON: 590718849.

       1.3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

       1.4 Administrator danych dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności klientów odwiedzających Drogerię internetową.


2. W jaki sposób zbieramy Dane Osobowe?

       2.1 Drogeria Flora gromadzi informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.


      2.2. Dane osobowe Klienta zbierane są w celu:
           - Rejestracji konta w Drogerii Flora
           - Składania zamówienia w Drogerii Flora
           - Newslettera


      2.3. W przypadku zakładania konta/składania zamówienia Klient podaje :
           - Imię i Nazwisko
           - Adres e-mail
           - Numer telefonu
           - Adres dostawy
W przypadku Przedsiębiorców powyższe dane rozszerzone są o nazwę Firmy oraz numer NIP.


      2.4. Podczas korzystania ze stron Internetowych Drogerii Flora mogą zostać pobrane dodatkowe informację m.in: adres IP przypisany do komputera Klienta, nazwa domeny oraz  rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od Klientów mogą być również gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się dobrowolnie kliknąć.


3. W jaki sposób wykorzystujemy zebrane dane osobowe?


      3.1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Drogerii Flora dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.


      3.2. Dane osobowe mogą być przekazywane w zależności od wyboru Klienta, następującym Podmiotom w celu dostarczenia zamówionych produktów:
           -Firma Kurierska:
              *DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
           -Poczta Polska S.A. z siedziba w Warszawie
           -InPost z siedzibą w Warszawie

 


      3.3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy 24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności Spółce:
- PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł
-mBank ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa, NIP 5260215088, Regon 001254524, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Nr. KRS 0000025237.


      3.4. Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi, gazetkami promocyjnymi oraz  nowymi produktami.

4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

Podanie danych podczas rejestracji oraz składania zamówienia jest dobrowolne.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych


   Klientowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

Drogeria Flora może odmówić usunięcia danych , jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.6. Zabezpieczenie danych

 Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. Inne postanowienia

      7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje klientów z wyprzedzeniem 7 dni


      7.2. Drogeria Flora nie udostępnia loginów i haseł oraz nie wysyła e-maili z prośbą o podanie takich informacji.


      7.3. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@drogeriaflora.pl

       7.4. Data ostatniej modyfikacji 01.02.2019 r.