Koszyk
0 pln

Regulamin od 01.02.2019

                                                        REGULAMIN
        Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady sprzedaży prowadzonej przez Apteka Flora mgr farm. Jacek Cieciura z siedzibą w Tomaszowie Maz. za pośrednictwem sklepu internetowego drogeriaflora.pl (zwanego dalej Drogerią), oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Drogerię usług nieodpłatnych drogą elektroniczną .
                                                                   § 1
                                                            DEFINICJE

1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin . W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną  Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Drogeria – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.drogeriaflora.pl
3. Portal – portal internetowy Drogerii prowadzony pod adresem www.drogeriaflora.pl za pośrednictwem którego Drogeria świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową.
4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Drogerii zakupu na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący w Drogerii zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową .
6. Użytkownik – Kupujący, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Portalu .
7. Konto – konto Użytkownika założone przez niego w Drogerii zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

8. Sprzedawca – oznacza Apteka Flora mgr farm. Jacek Cieciura z siedzibą w Tomaszowie Maz. przy ul. Słowackiego 22 , wpisana do EDG pod numerem 11768 , prowadzonej prze Prezydenta Tomaszowa Maz. posiadająca nr REGON 590718849 oraz nr NIP 7731720830, adres e-mail : biuro@drogeriaflora.pl

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Drogeria świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu, usługi związane z wysyłkową sprzedażą towarów, w tym kosmetyków, dermokosmetyków, suplementów diety.
2. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez drogerie oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Portalu odbywa się na podstawie tego Regulaminu w treści obowiązującej  w dniu złożenia zamówienia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Wszystkie towary oferowane przez drogerię są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oryginalnie zapakowane i znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych władz administracyjnych.
4. Zamówione w drogerii towary wysyłane są  wg zasad umieszczonych na Portalu w zakładce Koszty wysyłki oraz tym Regulaminie.
5. Za zamówione towary można zapłacić w sposób opisany na Portalu w zakładce Formy płatności oraz w tym Regulaminie.
5. Koszty wysyłki podane zostały na Portalu w zakładce Koszty wysyłki.
6. Opisy towarów znajdujące się  na Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym.
7. Ceny towarów podane na Portalu są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru.
8. Drogeria zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nieudostępnianie części  z opcji dla wybranych towarów i grup asortymentowych.
9. Kupujący powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz komputer lub inne urządzenie końcowe (smartphone, tablet), spełniające następujące minimalne wymagania techniczne – Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą  JavaScript i cookies :Mozilla Firefox w wersji 27 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, albo Google Chrome w wersji 33lub nowszej. - minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 px .
10. Kupujący zobowiązany jest do : niedostarczania treści o charakterze bezprawnym , korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania i nieuciążliwy dla innych Kupujących i drogerii oraz zgodny z prawem, tym Regulaminem oraz zasadami korzystania z sieci Internet.
11. Drogeria dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia i opisy towarów prezentowane na Portalu odpowiadały rzeczywistości i były kompletne. Mogą się one jednak różnić od stanu faktycznego, np. w przypadku zmiany opakowania przez producenta, lub nowych, jeszcze nieopisanych towarów. W razie wątpliwości czy prezentowany na Portalu towar jest tym, który Klient zamierza kupić lub tym, który będzie najbardziej odpowiadał potrzebom Klienta, Drogeria  prosi o kontakt telefoniczny lub e-mailowy

12. Wysyłka za granicę:
Drogeria Flora prowadzi wysyłkę za granicę do wybranych krajów UE (wykaz przedstawiony jest w tabeli koszty dostawy) wyłącznie dla osób prywatnych nie prowadzących działalności gospodarczej. Cennik przesyłek obowiązuje od 01.02.2019r. Realizacja przesyłek zagranicznych możliwa jest wyłącznie po przedpłacie. Nie wysyłamy przesyłek za granicę za pobraniem. Przesyłki zagraniczne NIE są objęte darmową wysyłką.

 

§ 3
ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.drogeriaflora.pl , pocztą elektroniczną.
2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową, można składać  24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3. Drogeria nie przyjmuje zamówień składanych drogą telefoniczną, z powodu niejasności wynikających z tej formy składania zamówienia, braku potwierdzeń z tym związanych oraz statusu zamówienia.
4. Drogeria realizuje zamówienia z wysyłką za granicę do wybranych krajów UE.
5. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony formularz zamówienia. Wypełnienie wszystkich wymaganych pól i wysłanie formularza oznacza zgodę na postanowienia tego Regulaminu i jest warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia. Szczegółowy opis składania zamówienia znajduje się na Portalu w zakładce  jak zamawiać.
6. Kupujący jest informowany przez Drogerię o kolejnych etapach realizacji zamówienia poprzez podany adres e-mail                                                                                          
      - po złożeniu zamówienia  o szczegółach i numerze zamówienia
      - o rozpoczęciu realizacji zamówienia
      - o zrealizowaniu zamówienia , co jest równoznaczne z nadaniem przesyłki
      - o numerze nadania przesyłki  na prośbę Kupującego.
7. Razem z zamówieniem  dostarczany jest dokument zakupu  w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie Kupującego). Paragon fiskalny, jak i faktura VAT, wystawiane są z rzeczywistą datą zakończenia zamówienia przez drogerię, nie zaś w dniu rozpoczęcia jego realizacji.
8. Zamówienia będą realizowane pod warunkiem wpłynięcia należnej kwoty na konto drogerii (w przypadku płatności przelewem) lub potwierdzenia złożonego zamówienia drogą mailową ( w przypadku  płatności za pobraniem), lub wysłania potwierdzenia dokonania wpłaty, w celu przyśpieszenia realizacji zamówienia.
9. Po 2 dniach od złożenia zamówienia w przypadku braku wpłaty, jeżeli taka forma płatności została wybrana, do Kupującego wysyłana jest wiadomość z przypomnieniem, po 5 dniach zamówienie jest anulowane bez konsekwencji. W przypadku dalszej chęci jego realizacji prosimy o kontakt  z drogerią.
10. Drogeria zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:
- elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a drogeria nie może się skontaktować z Kupującym celem weryfikacji jego danych teleadresowych;
- takie uprawnienia lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
11. Jeżeli drogeria odmawia realizacji zamówienia zgodnie z ust.9 powyżej lub nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego, w przypadku incydentalnej niezgodności stanów magazynowych, czy incydentalnego uszkodzenia towaru, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego kwotę za zakupiony towar.
12. W przypadku chęci zakupu ilości towaru większej niż stan magazynowy, Kupujący może umieścić taką informację w miejscu na uwagi do zamówienia. Pracownik drogerii w terminie do 3 dni roboczych skontaktuje się z Kupującym i poinformuje, czy możliwa jest sprzedaż dodatkowej ilości produktów. Jednocześnie drogeria zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów sprowadzonych celowo na zamówienie Kupującego i ewentualnego wydłużenia o kilka dni roboczych realizacji zamówienia wynikających ze sprowadzenia z hurtowni określonej ilości zamówionych produktów.

 

§ 4
PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1.     Kupujący uiszcza cenę zamówionego towaru i dostawy w jeden z dostępnych sposobów :
- przelewem bankowym;
- szybkim przelewem internetowym ( Przelewy24) w tym kartą kredytową;
- „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej (Pocztex 48)


2. Wykaz wszystkich form płatności obsługiwanych przez drogerię i dane do przelewu znajdują się na Portalu w zakładce Formy płatności i jest traktowany jako nieodłączna część tego Regulaminu.
4. Zamówiony przez Kupującego towar może być:
- przesłany do Kupującego za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej (w tym Poczty Polskiej).
5.
Kupujący w elektronicznym formularzu wybiera sposób dostawy.
6.
W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, do wartości zamówienia doliczany jest koszt dostawy wg cennika umieszczonego na Portalu w zakładce Koszty wysyłki, który Kupujący zobowiązany jest pokryć . Wybierając opcję dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej (w tym Poczty Polskiej) Kupujący jednocześnie upoważnia ją do odbioru w jego imieniu i na jego rzecz towarów zamówionych w drogerii i dostarczenia towaru pod wskazany w elektronicznym formularzu zamówienia adres. Drogeria zobowiązana jest do umożliwienia odbioru towarów przez firmę kurierską (w tym  Pocztę Polską) oraz do uiszczenia w imieniu Kupującego wynagrodzenia należnego firmie kurierskiej z tytułu odbioru i dostarczenia towarów do Kupującego. W powyższym przypadku, Kupujący akceptuje warunki dostawy określone w regulaminie wybranej przez siebie firmy kurierskiej (w tym Poczty Polskiej), a dostępnej na jego stronie internetowej.
7. W przypadku, gdy zamówienia nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędne dane teleadresowe , odmowa przyjęcia), Drogeria zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z obowiązującym cennikiem dostaw.
8.
Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić , czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania i taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia zamówienia  i poinformować niezwłocznie o tym drogerię pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
9. W przypadku nieodebrania przez Kupującego uszkodzonej przesyłki , drogeria ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary po otrzymaniu od Kupującego informacji o uszkodzonej przesyłce.
10. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, drogeria zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.
11. Drogeria nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przesyłek spowodowane działaniem lub zaniechaniem firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej.

 

§ 5
ZWROTY


1. W przypadku towarów innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, kupujący będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów określonych poniżej.
2. Kupujący może odstąpić od umowy składając w Drogerii oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może to zrobić pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres Drogeria „Flora” ,97-200 Tomaszów Maz., ul. Słowackiego 24 . Wzór oświadczenia umieszczony jest na Portalu w zakładce Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy.
5. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do drogerii, drogeria zwróci Konsumentowi całość otrzymanej płatności.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez drogerie , drogeria nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
8. Zwracane towary najlepiej odsyłać w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami  i bez znamion ingerencji  w ich konstrukcję i korzystania z nich. Konsument ponosi odpowiedzialność  za uszkodzenie towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego cech, charakteru i funkcjonowania.
9. Drogeria zwraca Konsumentowi  uiszczoną przez niego płatność takim samym sposobem zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że strony porozumiały się co do innego sposobu, który nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami. Zwrot jest dokonywany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Drogeria może się wstrzymać ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki ze zwracanymi towarami lub dowodu jej odesłania.
10. Zwracane towary powinny być odpowiednio zabezpieczone. Nie mogą być wysyłane za pobraniem .
11. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów w których:
- towary mają krótki termin przydatności do spożycia, ale wystarczający w momencie zawierania umowy, do pełnego wykorzystania towaru zgodnie ze wskazówkami producenta lub gdy  Klient został poinformowany o takim terminie przy składaniu zamówienia.
- towary, dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych i ze względu na ochronę zdrowia.  

 

§ 6
USŁUGI NIEODPŁATNE

 

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a)     Formularz kontaktowy;

b)     Newsletter;

c)     Prowadzenie Konta Klienta.

2.Usługi wskazane w § 6 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Drogeria zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie drogerii wiadomości do Sprzedawcy.

5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który posiada swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronie drogerii. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi  Newsletter.

7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki, oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

8. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu.

9. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 7 dni roboczych.

14. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.